GruppeSite

GruppeSite

få en hjemmeside til gruppen

Vinderen er fundet!

28. maj 2015 · Nyheder · Skrevet af Anders Baisgaard

Dommerpanelet har efter grundig vurdering af de fire finalister fundet frem til en vinder i GruppeSite konkurrence.

 

Om vinderen sagde dommerne:

 • Deres GruppeSite er fyldt med mange gode features som f.eks. direkte adgang til Facebook fra forsiden, integration til Flexminds tilmeldingssystem og kalendere tilknyttet alle enheder samt en fælles for gruppen.
 • Gruppen er gode til at informere både rettet mod spejdere, men også mod fremmede interesserede.
 • Gruppen formidler klart fra forsiden hvad deres værdier er, og hvad de bygger deres spejderarbejde på.
 • Der er et godt informationsniveau på siden i form af nyheder og link til nyhedsbreve
 • Gruppen formår at vise potentialet med GruppeSite

Dommerne havde også følgende råd til mulige forbedringer:

 • Den mørkgrønne farve og baggrundsbilledet giver et lidt tungt visuelt indtryk og kunne med fordel ”lettes”
 • Menustrukturen er meget bred og der kunne med fordel arbejdes med overskueligheden i faner og underfaner
 • I højremenuen på forsiden er der meget scroll som burde minimeres. Evt. ved at lave billederne til et slideshow

Med disse vurderinger blev vinderen af GruppeSite konkurrencen om fem VIP billetter til Landstræf 2015 på Gram Slot:

Roskilde Gruppe

http://www.roskildegruppe.dk

Et stort tillykke skal lyde fra projektgruppen bag GruppeSite og samtidig en stor tak til dommerpanelet for deres grundige og objektive vurderinger.

 

På en tæt og flot andenplads skal Bredballe gruppe også kort fremhæves, med et næsten lige så godt bud på et GruppeSite.
Dommerne knyttede disse ord på Bredballe:

 • Simpel, lys og let at overskue. Siden har gode links og er sat op pænt. Menuen foroven indeholder få, men konkrete og gode punkter. Gruppens side er nem at navigere rundt i.
 • God højremenu der indbyder til klik (ros for at de har udvalgt punkter her til at guide læseren med “Det sker” og “Gode links” – Godt for ikke-spejdere)
 • Hvis man vil få et lidt dybere indblik i det daglige spejderarbejde er det lækkert med et integreret gruppeblad i sitet.

Punkter til forbedringer:

 • Forsidens gode struktur og informative navigation savnes på resten af sitet.
 • Jeg savnede en generel beskrivelse af de enkelte enheder, og desuden var der enkelte elementer, som sendte et ufærdigt signal

http://bredballe.gruppesite.dk/

 

Som endelig konklusion sagde dommerne:

Både Roskilde og Bredballe bør være inspirationskilder for andre grupper på hver deres måde, men alt i alt er Roskilde en værdig vinder, som formår at vise potentialet med GruppeSite.

 

Tags: ,